Verpakken

Het verpakken in Waalwijk is in grote lijnen in te delen in 3 segmenten;
- Het verpakken van aardappel gerelateerde producten,
- Het verpakken van diverse snackproducten,
- Het verpakken van specialities.


Ad 1. Het verpakken van aardappel gerelateerde producten gebeurt op 3 semiautomatische verpakkingslijnen met een minimale  totale dagcapaciteit van ongeveer  50.000 consumptie-eenheden (c.e.’s) gedurende een 8-urige werkdag. De controle door “het menselijk” oog is bepalend voor deze inpaktechniek. Maar liefst een 20tal medewerkers garanderen het goede inpakken op deze lijnen. In deze verpakkingslijnen zijn geïntegreerd een dozen-opzetmachine, een dozensluitmachine, een dozenprinter voor de benodigde codes en teksten, een metaaldetector en een checkweigher. De c.e.’s worden aansluitend in een omdoos verpakt en deze wordt op pallets geplaatst waarna deze pallet in bewaring wordt gegeven, voorzien van alle informatie, aan de bewaarcel.

Ad 2. Het verpakken van de standaard snacks gebeurt met behulp van een volautomatische inpaklijn waarbij een 4-tal telmachines de doseringen bepalen. De voeding van de lijn verloopt via de opvoerband van de telmachines. De hapjes worden in de stortbakken van de opvoerband gedeponeerd. Ook in deze specifieke lijn zijn diverse controle-elementen gebouwd. Metaaldetectie en checkweighing zijn er een belangrijk onderdeel van. Het beprinten van de consumenten-eenheiddoosjes en het automatisch sluiten ervan zijn standaard. Ook hier is de omdoos en het aansluitend sluiten de eindfase van de lijn.

Ad 3. Door haar ervaring is Diepop de laatste tijd steeds meer een bedrijf geworden dat meedenkt in het verpakken van afwijkende producten. Veel productiebedrijven hebben als core-business produceren en speciale acties vallen dan vaak niet in het vertrouwde regime. Diepop staat in dit soort gevallen ter zijde om met een goed advies assistentie te verlenen bij het inpakken van deze specialities. Diepop wordt vaak gevraagd mee te denken in het verpakken van andersoortige hapjes uit de wereld van “burgers” en het “bladerdeegcircuit”.