Invriezen

Diepop heeft 3 speciale invriestunnels, ook wel chocktunnels genoemd. Twee invriestunnels zijn speciaal aangepast met rekken voor het niet beschadigen van uw product. Deze tunnels geven plaats aan 52 blokpallets. De andere vriestunnel is bedoelt voor stapelbare pallets (kratten). Deze bulktunnel geeft plaats aan 26 pallets met product. Het standaard doorvriezen op celniveau is geëigend voor die producten die al getempereerd binnenkomen en geen diepteprikkel behoeven.