Diepop Waalwijk

De Diepoplocatie in Waalwijk beschikt over een bedrijfsinhoud van 55.000m3. Dit wil zeggen dat er afhankelijk van de soort pallet  en het type product 10.000 pallets in bewaring genomen kunnen worden. De diepvriesopslag is onder te verdelen in bulkopslag en producten geplaatst in zogenaamde palletstellingen. Via de ruime ontvangst- en expeditiehal  worden de producten voorgesorteerd klaargezet alvorens verplaatst te worden naar de bewaarcellen of verladen te worden in de gereedstaande vrachtwagencombinaties. Controle van in- en uitgaande partijen vinden hier nogmaals extra plaats. Het warehouse management systeem van Diepop staat garant voor de verdere goede logistieke aanpak. Ook het “externe” transport ontkomt niet aan de standaard hygiëne-inspectie. Het product verdient ten allen tijde een goede behandeling.

Gaan de producten naar de bewaarcellen dan is de toekomstige bestemming bepalend voor de keuze van plaatsing in bewaarstellingen, doorrij- en orderpickstellingen. Afhankelijk van de wensen van de klanten is er tevens een onderverdeling te maken in de koude van de bewaarruimten. Een aantal cellen zijn ingericht voor koudetemperaturen van -18, -20 of -25 graden C. Ook voor koeling is Diepop de ideale partner omdat Diepop in het bezit is van koelcellen met in totaal een 1300 pallet-plaatsen.

Een prettige bijkomstigheid voor de relaties zijn de korte wachttijden tijdens het laden en lossen van de producten. Standaard werktijden worden vaak op verzoek van de relaties aangepast waardoor de bereikbaarheid niet hoeft te lijden onder de vaak aanwezige verkeersdrukte voor transporteur en relatie, wat in deze tijd zeker niet onbelangrijk is voor de houdbaarheid van de producten van de klanten.

De belangrijkste activiteit in Waalwijk is het verpakken van voedingsmiddelen. In speciaal daarvoor ingerichte ruimten, een werktemperatuur van max +7 graden C, staan de diverse inpaklijnen opgesteld. Belangrijk in dit proces is het handhaven van de temperaturen van de in te pakken producten. Ten einde de garantie te kunnen geven dat de producten niet ontdooien, is een gegarandeerde doorloopsnelheid van de producten een must.

Erg belangrijk in het gehele koudecircuit is de bewaking en borging van de gestelde eisen aan het systeem. Het GEA-Grenco bewakingssysteem staat garant voor een 24 uurs bewaking van het technisch functioneren van machinepark en het controleren van het temperatuursverloop van elke bewaarcel. Storingen, alarmeringen of temperatuursschommelingen worden direct gemeld aan interne en externe bewakingsdiensten en/of meldkamers. Een centraal bewakingsbeeld toont de daadwerkelijk aanwezige ruimtetemperaturen.

Diepop waakt over uw product!