Totale ombouw in Waalwijk en ’s-Hertogenbosch.

De laatste jaren heeft Diepop fors geïnvesteerd. Zo werden de bedrijven in Den Bosch en in Waalwijk voorzien van een totaal vernieuwd koudecircuit. Waalwijk gooide haar freonen eruit en bouwde on naar ammoniak en CO2. Den Bosch kreeg een totaal nieuw circuit gebaseerd op ammoniak. Totaal werd er voor een slordige 5.000.000,00 euro verspijkerd en werd vooruitgelopen op de Europese richtlijnen die een uitbanning van de freonen op het oog hebben in 2015. Freonen zorgen voor een grote belasting van het broeikas effect. Ook vanuit dat oogpunt is een verbanning van deze freonen een bijdrage aan het terugdringen van het broeikaseffect. Diepop draagt ook zorg voor een verantwoorde en minder milieubelastende bedrijfsvoering en daarmee de toekomst van de volgende generatie.
 
Diepop staat hoog in de noteringen bij het MJA beleid van de overheid. Energie en milieuzorg zijn belangrijke componenten in het maatschappelijk verantwoord ondernemen(MVO).